ข่าวกิจกรรม

ส่วนการเงินและบัญชี ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการเบิกจ่ายเงิน ให้กับบัณฑิตวิทยาลัย

    เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564  ส่วนการเ …

ส่วนการเงินและบัญชี ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการเบิกจ่ายเงิน ให้กับบัณฑิตวิทยาลัย Read More »

พิธีเปิดธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ได้มีพิธีเปิดสาขาใหม่ของธ …

พิธีเปิดธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

ส่วนการเงินและบัญชี ได้จัดประชุมส่วนการเงินและบัญชี ครั้งที่ 10/2564

ส่วนการเงินและบัญชี ได้จัดประชุมส่วนการเงินและบัญชี ครั …

ส่วนการเงินและบัญชี ได้จัดประชุมส่วนการเงินและบัญชี ครั้งที่ 10/2564 Read More »

ส่วนการเงินและบัญชีพร้อมให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565

ส่วนการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการปิดบัญชีงบประมาณ 2564 เ …

ส่วนการเงินและบัญชีพร้อมให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 Read More »

ส่วนการเงินและบัญชีได้จัดประชุมส่วนการเงินและบัญชี ครั้งที่ 9/2564

ส่วนการเงินและบัญชีได้จัดประชุมส่วนการเงินและบัญชี ครั้ …

ส่วนการเงินและบัญชีได้จัดประชุมส่วนการเงินและบัญชี ครั้งที่ 9/2564 Read More »

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเบิกจ่ายเงินกองทุนสำนักวิชา

ส่วนการเงินและบัญชี ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ …

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเบิกจ่ายเงินกองทุนสำนักวิชา Read More »