ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 6/2565

ด้วยเมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.0 …

การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 6/2565 Read More »

การปิดบัญขี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยส่วนการเงินและบัญชี

ด้วยส่วนการเงินและบัญชี ได้จัดประชุมส่วนการเงินและบัญชี …

การปิดบัญขี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยส่วนการเงินและบัญชี Read More »

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ซักซ้อมความเข้าใจก่อนสิ้นปีงบประมาณ เกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่าย การใช้งบประมาณ การจัดทำรายงาน สิ้นปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ส่วนการเงินและบัญชี ได้จัดก …

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ซักซ้อมความเข้าใจก่อนสิ้นปีงบประมาณ เกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่าย การใช้งบประมาณ การจัดทำรายงาน สิ้นปีงบประมาณ 2565 Read More »

การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 5/2565

.ด้วยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30-16. …

การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 5/2565 Read More »

กิจกรรมเตรียมความพร้อมปิดบัญชีประจำปี 2565 และมุฑิตาจิตแก่พนักงานที่เกษียณอายุ ส่วนการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมเตรียมความพร้อมปิดบัญชีประจำปี 2565 และมุฑิตาจิต …

กิจกรรมเตรียมความพร้อมปิดบัญชีประจำปี 2565 และมุฑิตาจิตแก่พนักงานที่เกษียณอายุ ส่วนการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2565 Read More »

ส่วนการเงินและบัญชี เข้าร่วมโครงการสัมนาผู้นำนักศึกษาเชิงปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 18.30-19.30 น. ส่วนการ …

ส่วนการเงินและบัญชี เข้าร่วมโครงการสัมนาผู้นำนักศึกษาเชิงปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2565 Read More »

ส่วนการเงินและบัญชีจัดอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการเงินยืมทดรอง e – ADVANCEs ครั้งที่ 2

ส่วนการเงินและบัญชีจัดอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการเงิน …

ส่วนการเงินและบัญชีจัดอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการเงินยืมทดรอง e – ADVANCEs ครั้งที่ 2 Read More »

ส่วนการเงินและบัญชี เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565

                …

ส่วนการเงินและบัญชี เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565 Read More »