ข่าวกิจกรรม

ส่วนการเงินและบัญชีจัดอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการเงินยืมทดรอง e – ADVANCEs ครั้งที่ 2

ส่วนการเงินและบัญชีจัดอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการเงิน …

ส่วนการเงินและบัญชีจัดอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการเงินยืมทดรอง e – ADVANCEs ครั้งที่ 2 Read More »

ส่วนการเงินและบัญชี เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565

                …

ส่วนการเงินและบัญชี เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565 Read More »

ผู้บริหารและบุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา ศึกษาดูงานส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

                …

ผู้บริหารและบุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา ศึกษาดูงานส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

กิจกรรม 5 ส. ส่วนการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2565

ส่วนการเงินและบัญชี ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อรั …

กิจกรรม 5 ส. ส่วนการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2565 Read More »

ส่วนการเงินและบัญชีได้จัดประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 3/2565

         & …

ส่วนการเงินและบัญชีได้จัดประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 3/2565 Read More »

ส่วนการเงินและบัญชี เข้าร่วมกิจกรรมสถาปนามหาวิทยาลัยลักษณ์ ครบปีที่ 30

      ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้กำหนดจ …

ส่วนการเงินและบัญชี เข้าร่วมกิจกรรมสถาปนามหาวิทยาลัยลักษณ์ ครบปีที่ 30 Read More »

ส่วนการเงินและบัญชีร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดอบรมการใช้งานระบบการจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต เพื่อรองรับการจ่ายเงินสำหรับชาวต่างชาติ (WU Payment Gateway)

                …

ส่วนการเงินและบัญชีร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดอบรมการใช้งานระบบการจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต เพื่อรองรับการจ่ายเงินสำหรับชาวต่างชาติ (WU Payment Gateway) Read More »

ส่วนการเงินและบัญชีได้จัดประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2/2565

ด้วยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 12.00-14.00 …

ส่วนการเงินและบัญชีได้จัดประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2/2565 Read More »

ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยทักษิณ ศึกษาดูงานส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ด้วยฝ่ายคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยาเขตสงข …

ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยทักษิณ ศึกษาดูงานส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »