ข่าวกิจกรรม

ส่วนการเงินและบัญชี เข้าร่วมกิจกรรมสถาปนามหาวิทยาลัยลักษณ์ ครบปีที่ 30

      ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้กำหนดจ …

ส่วนการเงินและบัญชี เข้าร่วมกิจกรรมสถาปนามหาวิทยาลัยลักษณ์ ครบปีที่ 30 Read More »

ส่วนการเงินและบัญชีร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดอบรมการใช้งานระบบการจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต เพื่อรองรับการจ่ายเงินสำหรับชาวต่างชาติ (WU Payment Gateway)

                …

ส่วนการเงินและบัญชีร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดอบรมการใช้งานระบบการจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต เพื่อรองรับการจ่ายเงินสำหรับชาวต่างชาติ (WU Payment Gateway) Read More »

ส่วนการเงินและบัญชีได้จัดประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2/2565

ด้วยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 12.00-14.00 …

ส่วนการเงินและบัญชีได้จัดประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2/2565 Read More »

ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยทักษิณ ศึกษาดูงานส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ด้วยฝ่ายคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยาเขตสงข …

ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยทักษิณ ศึกษาดูงานส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

ส่วนการเงินและบัญชีจัดอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการเงินยืมทดรอง e – ADVANCEs

ด้วยส่วนการเงินและบัญชีร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ได้ …

ส่วนการเงินและบัญชีจัดอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการเงินยืมทดรอง e – ADVANCEs Read More »

ส่วนการเงินและบัญชีจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ความรู้ด้านการเบิกจ่ายเงิน

เอกสารประกอบการอบรม >>dowload<< ส่วนการเงิน …

ส่วนการเงินและบัญชีจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ความรู้ด้านการเบิกจ่ายเงิน Read More »

ส่วนการเงินและบัญชี ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการเบิกจ่ายเงิน ให้กับบัณฑิตวิทยาลัย

    เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564  ส่วนการเ …

ส่วนการเงินและบัญชี ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการเบิกจ่ายเงิน ให้กับบัณฑิตวิทยาลัย Read More »