สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช ให้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90,91 ผ่านอินเตอร์เน็ต

                    เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 -16.00 น. สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราชพร้อมคณะทำงานและสำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่ท่าศาลา นำโดยนางนิตยา เมืองสุวรรณ์ สรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช เป็นประธานโครงการแนะนำประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90,91 ผ่านอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2567 และเปิดให้บริการยื่นแบบและชำระภาษี (ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91) กับพนักงานทุกท่านของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ ห้อง Innovation Gallery โถงกลางอาคาอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                    ในการนี้ ดร.มงคล ธีระนานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี คุณหัฏฐกานต์ กรัณย์ไพศาล และเจ้าหน้าที่ส่วนการเงินและบัญชี ให้การต้อนรับ และร่วมประชาสัมพันธ์ ให้พนักงานของมหาวิทยาลัยเข้ารับบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90,91 โดยมีพนักงานเข้ารับบริการจำนวน 100 คน