ส่วนการเงินและบัญชี ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยวางพวงมาลาในนามกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และในนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้งนี้ มีบุคลากรส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ และส่วนการเงินและบัญชี โดยคุณอุมาภรณ์ จุลเลศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนการเงินและบัญชี เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย