เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.00 น. พนักงานส่วนการเงินและบัญชี ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 31 รูป
ณ บริเวณลานเพลินตา หน้าอาคารไทยบุรี และ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ที่หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ
โดยเฉพาะการทรงงานด้านงานวิจัยวิชาการ งานพัฒนาวิทยาศาสตร์ งานสาธารณสุข ตลอดจนการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งควบคู่กับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
โดยมี นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พันเอกสุวัฒน์ ทองใบ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 พ.ต.อ.เชิดชัย โชติสุทธิ์
รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.นครศรีธรรมราช ผู้นำนักศึกษา พร้อมด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนรายรอบมหาวิทยาลัยเข้าร่วมในพิธี

Facebook Comments