ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้กำหนดจัดงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครบปีที่ ๓๐
ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 ช่วงเช้า เวลา ๐๖.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร/อาหารแห้ง พิธีทางศาสนา (ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม)
ณ บริเวณลานโคมไฟ อุทยานพฤกษศาสตร์ และช่วงบ่าย เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ มอบรางวัลแก่บุคลากร และรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี ในโอกาสนี้
พนักงานส่วนการเงินและบัญชี ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร/อาหารแห้ง พิธีทางศาสนา
และพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ โดยพร้อมเพียงกัน

Facebook Comments