ส่วนการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการปิดบัญชีงบประมาณ 2564 เสร็จสิ้นแล้ว ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2564
และพร้อมสู่การให้บริการให้บริการ ที่เป็นเลิศ ในปีงบประมาณ 2565 ดั่งคำสโลแกน
“การเงินวลัยลักษณ์ ใจรักบริการ มุ่งสัมฤทธิ์ในผลงาน สร้างรากฐานในสังคม”

Facebook Comments