ส่งข้อมูลภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

เจ้าหน้าที่สรรพากรแนะนำการส่งข้อมูลภาษีให้สรรพากรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับพนักงานส่วนการเงินและบัญชี เมื่อวันที่ 30/12/2563

Facebook Comments