กิจกรรมกีฬาสีและกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ 2564

ส่วนการเงินและบัญชี เข้าร่วม กิจกรรมกีฬาสี เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม  2563  ณ อาคารพลศึกษา

และวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2563 เข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ 2564 ณ อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ

Facebook Comments