แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบ SAP

ส่วนการเงินและบัญชีร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ งบประมาณ การรับ/การเบิกจ่าย/รายงานต่างๆระบบ sap 
วันที่ 17/12/2563 ณ ห้องอบรม 1 อาคารศูนย์เทคโนโลยี และดิจิทัล   <<ไฟล์แลกเปลี่ยนเรียนรู้>>

Facebook Comments