ส่วนการเงินและบัญชีเข้าร่วมงานในพิธีเปิดสวนกล้วยฯ

พนักงานส่วนการเงินและบัญชีเข้าร่วมงานในพิธีเปิดสวนกล้วยฯ ภายใต้กิจกรรม “เรียนรู้ คู่ ชม ชิม กล้วย @อุทยานพฤกษศาสตร์” ณ สวนกล้วยฯอุทยานพฤกษศาสตร์ มวล.เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 

Facebook Comments