กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาสวนวลัยลักษณ์

ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาสวนวลัยลักษณ์” ในวันที่ 15 กันยายน 2563
“ส่งเสริมให้บุคลากร ได้ร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาร่วมกัน”
Facebook Comments