กิจกรรมสืบสานประเพณีบุญให้ทาน

บุคลากรส่วนการเงินและบัญชีเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีบุญให้ทาน วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  ณ ลานธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

Facebook Comments