รวมใจวลัยลักษณ์


ส่วนการเงินและบัญชีร่วมเป็นคณะทำงานในโครงการร่วมบริจาคเงินสมทบทุน รวมใจวลัยลักษณ์ เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เมื่อวันที่ 4 ก.ค.2561 ณ สถานีช่อง 9 อสมท.
Facebook Comments