วันคล้ายวันประสูติ

ส่วนการเงินและบัญชี เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2561 ณ อาคารไทยบุรี ในวันจันทร์ที่ 2 กรกฏาคม 2561

Facebook Comments