Home / ประมวลภาพกิจกรรม / วันคล้ายวันประสูติ

วันคล้ายวันประสูติ

ส่วนการเงินและบัญชี เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2561 ณ อาคารไทยบุรี ในวันจันทร์ที่ 2 กรกฏาคม 2561

Facebook Comments

About wachirasak pokakorn

Check Also

วันปิยมหาราช 2561

บุคลากรส่วนการเ …