Home / ประมวลภาพกิจกรรม / กิจกรรมวิ่งเพื่อโรงพยาบาล

กิจกรรมวิ่งเพื่อโรงพยาบาล

ส่วนการเงินและบัญชีเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งประชาสัมพันธ์โครงการ “รวมใจวลัยลักษณ์ เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์” เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

Facebook Comments

About wp06

Check Also

วันคล้ายวันประสูติ

” order_b …