สวนวลัยลักษณ์
Previous
Next

ระบบให้บริการข้อมูล

โปรแกรมอรรถประโยชน์

ระบบสารสนเทศ

WU-(SAP)

E-LAW

finance-developing

แบบแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ข้อมูลเผยแพร่

5 ส green
wu green
แบบฟอร์ม
บริจาคสนับสนุนทุนการศึกษา
ปฏิทินประชุม คกก.การเงิน
แบบสอบถาม
คู่มือ
หนังสือเวียน 

ข่าวส่วนการเงิน

ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

ส่วนการเงินและบัญชีร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจัดอบรมการใช้งานระบบการจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิต เพื่อรองรับการจ่ายเงินสำหรับชาวต่างชาติ (WU Payment Gateway)

Read More »

เรื่องที่น่าสนใจ

วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย

Finance and Accounting Walailak University
222 Moo 10, Tambon Thaiburi, Amphoe
Tha Sala  Nakhon Si Thammarat Province 80160
Tel : 66 7567 3714-18   Fax. 0 7567 3719  
e-mail address : wudfa2015@gmail.com

Facebook Comments