เวลารับ - จ่ายเงิน/เช็ค 9.00 - 15.00 น.
กีฬาสี
สวนวลัยลักษณ์
Previous
Next
data

โปรแกรมอรรถประโยชน์

ระบบสารสนเทศ

WU-(SAP)

E-LAW

Previous
Next
2021-11-18_150132

5 ส green

wu green

แบบฟอร์ม

บริจาคสนับสนุนทุนการศึกษา

คู่มือ

แบบสอบถาม

ปฏิทินประชุม คกก.การเงิน

หนังสือเวียน 

2021-11-18_150213
2021-11-18_150235

วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย

 

 

 

ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 หมู่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์ : 66 7567 3714-18
Fax. 0 7567 3719
e-mail address : wudfa2015@gmail.com

 

 

Facebook Comments