ผังห้องส่วนการเงินและบัญชี

 

 

– ภาพแสดงการจัดวางโต๊ะทำงานและอุปกรณ์ต่างๆ

Facebook Comments