ผลคะแนน Self Audit และผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมินรอบที่ผ่านมา

ผลคะแนน Selt-Audit

 

 

Facebook Comments