ส่วนการเงินและบัญชี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 หมู่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์ : 66 7567 3714-18   Fax. 0 7567 3719  
e-mail address : wudfa2015@gmail.com

Facebook Comments