กิจกรรม


–  คณะกรรมการกลาง 5 ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าตรวจพื้นที่ ส่วนการเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 11/8/2563  

105111

Picture 1 of 25

 


–   กิจกรรม “WU Big Cleaning Day in Love : 5ส สร้างสุขทั่วทั้งองค์กร” เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ โถงกลางชั้น 1 อาคารไทยบุรี

5ส.-140263_๒๐๐๒๑๔_0004

Picture 1 of 23

 


– กิจกรรม ทำความสะอาด บริเวณพื้นที่รอบอาคาร วันที่ 19 มีนาคม 2563

11634460188344

Picture 1 of 8

 


– กิจกรรม Big Cleaning 

Before

11618107494910

Picture 1 of 23

 


After

12332986509270

Picture 1 of 11

Facebook Comments