ประมวลภาพกิจกรรม

แลกเปลี่ยนและตอบประเด็นซักถาม

แลกเปลี่ยนและตอบประเด็นซักถาม เกี่ยวกับการจัดทำประกาศฯการเบิกจ่ายกองทุนพัฒนาหน่วยงาน(ศูนย์บริการวิชาการ) และการเบิกจ่ายต่างๆ ศูนย์บริการวิชาการ เมื่อวันที่ 13 /11/2563 

ส่วนการเงินและบัญชีเข้าร่วมงานในพิธีเปิดสวนกล้วยฯ

พนักงานส่วนการเงินและบัญชีเข้าร่วมงานในพิธีเปิดสวนกล้วยฯ ภายใต้กิจกรรม “เรียนรู้ คู่ ชม ชิม กล้วย @อุทยานพฤกษศาสตร์” ณ สวนกล้วยฯอุทยานพฤกษศาสตร์ มวล.เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563   

กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาสวนวลัยลักษณ์

ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาสวนวลัยลักษณ์” ในวันที่ 15 กันยายน 2563 “ส่งเสริมให้บุคลากร ได้ร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาร่วมกัน”

คณะกรรมการกลาง 5 ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าตรวจพื้นที่

–  คณะกรรมการกลาง 5 ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าตรวจพื้นที่ ส่วนการเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 11/8/2563 

อบรมการโอนเงินสำรองจ่าย

อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเบิกจ่ายเงินอิเลคทรอนิกส์ สำหรับหน่วยงานที่มีวงเงินสำรองจ่าย ณ วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม คอมพิวเตอร์ 2    คู่มือการใช้งาน Krungthai Corporate Online2LV คู่มือการใช้งาน Universal Data Entry  

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเทิดพระเกียรติฯ

พนักงานส่วนการเงินและบัญชี เข้าร่วม กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ  บริเวณสวนวลัยลักษณ์ วันที่ 30/7/2563  

ถวายสัตย์ปฏิญาณ

เจ้าหน้าส่วนการเงินและบัญชีร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กิจกรรมสืบสานประเพณีบุญให้ทาน

บุคลากรส่วนการเงินและบัญชีเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีบุญให้ทาน วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  ณ ลานธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์