ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมกีฬาสีและกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ 2564

ส่วนการเงินและบัญชี เข้าร่วม กิจกรรมกีฬาสี เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม  2563  ณ อาคารพลศึกษา และวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2563 เข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ 2564 ณ อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ

ส่งข้อมูลภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

เจ้าหน้าที่สรรพากรแนะนำการส่งข้อมูลภาษีให้สรรพากรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับพนักงานส่วนการเงินและบัญชี เมื่อวันที่ 30/12/2563

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบ SAP

ส่วนการเงินและบัญชีร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ งบประมาณ การรับ/การเบิกจ่าย/รายงานต่างๆระบบ sap  วันที่ 17/12/2563 ณ ห้องอบรม 1 อาคารศูนย์เทคโนโลยี และดิจิทัล   <<ไฟล์แลกเปลี่ยนเรียนรู้>>

แลกเปลี่ยนและตอบประเด็นซักถาม

แลกเปลี่ยนและตอบประเด็นซักถาม เกี่ยวกับการจัดทำประกาศฯการเบิกจ่ายกองทุนพัฒนาหน่วยงาน(ศูนย์บริการวิชาการ) และการเบิกจ่ายต่างๆ ศูนย์บริการวิชาการ เมื่อวันที่ 13 /11/2563 

ส่วนการเงินและบัญชีเข้าร่วมงานในพิธีเปิดสวนกล้วยฯ

พนักงานส่วนการเงินและบัญชีเข้าร่วมงานในพิธีเปิดสวนกล้วยฯ ภายใต้กิจกรรม “เรียนรู้ คู่ ชม ชิม กล้วย @อุทยานพฤกษศาสตร์” ณ สวนกล้วยฯอุทยานพฤกษศาสตร์ มวล.เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563   

กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาสวนวลัยลักษณ์

ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาสวนวลัยลักษณ์” ในวันที่ 15 กันยายน 2563 “ส่งเสริมให้บุคลากร ได้ร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาร่วมกัน”

คณะกรรมการกลาง 5 ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าตรวจพื้นที่

–  คณะกรรมการกลาง 5 ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าตรวจพื้นที่ ส่วนการเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 11/8/2563