ข่าวกิจกรรม

ส่วนการเงินและบัญชี จัดกิจกรรมแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ ในโอกาสได้รับการโปรดเกล้า แต่งตั้งเป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม และกิจกรรมมุฑิตาจิตพนักงานที่เกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 18.00 – 22.00 น. ส่วนกา …

ส่วนการเงินและบัญชี จัดกิจกรรมแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ ในโอกาสได้รับการโปรดเกล้า แต่งตั้งเป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม และกิจกรรมมุฑิตาจิตพนักงานที่เกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 Read More »

ส่วนการเงินและบัญชี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมปิดบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2566

             เมื่อวั …

ส่วนการเงินและบัญชี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมปิดบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2566 Read More »

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายและอื่นๆ ก่อนสิ้นปีงบประมาณ

           เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566  ส่วนการเงินและบ …

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายและอื่นๆ ก่อนสิ้นปีงบประมาณ Read More »

การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 5/2566

              ด้วยเม …

การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 5/2566 Read More »

การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 4/2566

ด้วยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-12.0 …

การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 4/2566 Read More »

ผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศึกษาดูงานส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

         & …

ผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศึกษาดูงานส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

ส่วนการเงินและบัญชีร่วมประชุมให้ข้อแนะนำและข้อพึงระวัง โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การการจัดซื้อ จัดจ้าง หมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

      ทั้งนี้ในวันที่ 22 มิถุนายน 2566 เ …

ส่วนการเงินและบัญชีร่วมประชุมให้ข้อแนะนำและข้อพึงระวัง โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การการจัดซื้อ จัดจ้าง หมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท Read More »

ส่วนการเงินและบัญชีจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติการเบิกจ่าย ให้กับศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

           เมื่อวันที่ 25 …

ส่วนการเงินและบัญชีจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติการเบิกจ่าย ให้กับศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 3/2566

      ด้วยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.30 …

การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 3/2566 Read More »

ส่วนการเงินและบัญชีจัดประชุมหารือการปรับ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารหน่วยวิสาหกิจ

                  ด้วยคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในก …

ส่วนการเงินและบัญชีจัดประชุมหารือการปรับ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารหน่วยวิสาหกิจ Read More »