ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2/2567

                ด้วยเมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 เว […]

การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2/2567 Read More »

สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช ให้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90,91 ผ่านอินเตอร์เน็ต

                    เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 เวล

สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช ให้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90,91 ผ่านอินเตอร์เน็ต Read More »

ประชุมปิดตรวจงบการเงินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

               เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30

ประชุมปิดตรวจงบการเงินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 Read More »

ส่วนการเงินและบัญชี เดินสายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ความรู้ด้านการเงินและบัญชีแก่หน่วยงาน

           เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 13.30-16.30

ส่วนการเงินและบัญชี เดินสายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ความรู้ด้านการเงินและบัญชีแก่หน่วยงาน Read More »

การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1/2567

            ด้วยเมื่อวันพ

การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1/2567 Read More »

ส่วนการเงินและบัญชี ให้ความรู้ด้านการเบิกจ่ายกับสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

          เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30-15.0

ส่วนการเงินและบัญชี ให้ความรู้ด้านการเบิกจ่ายกับสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี Read More »

ส่วนการเงินและบัญชี เข้าร่วมกิจกรรมอธิการบดีพบบุคลากรชาวต่างชาติ (6th International Staff Meeting with the President)

ส่วนการเงินและบัญชี เข้าร่วมกิจกรรมอธิการบดีพบบุคลากรชาวต่างชาติ (6th International Staff Meeting with the President) Read More »

การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 6/2566

         ด้วยเมื่อวันพุธที่ 22

การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 6/2566 Read More »