ข่าวการเงิน

งานการเงินนักศึกษา ส่วนการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการจ่ายเงินตามโครงการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักศึกษา

งานการเงินนักศึกษา ส่วนการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการจ่าย …

งานการเงินนักศึกษา ส่วนการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการจ่ายเงินตามโครงการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักศึกษา Read More »

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยฯ ได้โอนเงินส่วนลดที่ภาครัฐสนับสนุน

มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการ โอนเงินผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับ …

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยฯ ได้โอนเงินส่วนลดที่ภาครัฐสนับสนุน Read More »

ประกาศการชำระเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา เงินยืม และหนี้สินอื่น สำหรับไตรภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564

ประกาศการชำระเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา เงินยืม และหนี้ส …

ประกาศการชำระเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา เงินยืม และหนี้สินอื่น สำหรับไตรภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 Read More »

วิธีการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

นักศึกษาสามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ เข้าเว็บไซ …

วิธีการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ Read More »