ส่วนการเงินและบัญชียินดีต้อนรับ
การเงินวลัยลักษณ์ ใจรักบริการ มุ่งสัมฤทธิ์ในผลงาน สร้างรากฐานให้ สังคม
เวลารับ - จ่ายเงิน/เช็ค 9.00 - 15.00 น.
Previous
Next

ระบบให้บริการข้อมูล

โปรแกรมอรรถประโยชน์

ระบบสารสนเทศ

WU-(SAP)

E-LAW

ข้อมูลเผยแพร่

5 ส green

wu green

แบบฟอร์ม

คู่มือ

แบบสอบถาม

ปฏิทินประชุม คกก.การเงิน

หนังสือเวียน 

บริจาคสนับสนุนทุนการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวการเงิน
Halip Lablaes

อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเบิกจ่ายเงินอิเลคทรอนิกส์

จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเบิกจ่ายเงินอิเลคทรอนิกส์ สำหรับหน่วยงานที่มีวงเงินสำรองจ่าย ณ วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม คอมพิวเตอร์ 2 Facebook Comments

Read More »
ข่าวการเงิน
Halip Lablaes

การดำเนินการเบิกจ่าย การใช้งบประมาณและการให้บริการก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2563

การดำเนินการเบิกจ่าย การใช้งบประมาณและการให้บริการก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2563 Facebook Comments

Read More »

ภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม
Halip Lablaes

แลกเปลี่ยนและตอบประเด็นซักถาม

แลกเปลี่ยนและตอบประเด็นซักถาม เกี่ยวกับการจัดทำประกาศฯการเบิกจ่ายกองทุนพัฒนาหน่วยงาน(ศูนย์บริการวิชาการ) และการเบิกจ่ายต่างๆ ศูนย์บริการวิชาการ เมื่อวันที่ 13 /11/2563  Facebook Comments

Read More »
ประมวลภาพกิจกรรม
Halip Lablaes

ส่วนการเงินและบัญชีเข้าร่วมงานในพิธีเปิดสวนกล้วยฯ

พนักงานส่วนการเงินและบัญชีเข้าร่วมงานในพิธีเปิดสวนกล้วยฯ ภายใต้กิจกรรม “เรียนรู้ คู่ ชม ชิม กล้วย @อุทยานพฤกษศาสตร์” ณ สวนกล้วยฯอุทยานพฤกษศาสตร์ มวล.เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563    Facebook Comments

Read More »
ประมวลภาพกิจกรรม
Halip Lablaes

กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาสวนวลัยลักษณ์

ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาสวนวลัยลักษณ์” ในวันที่ 15 กันยายน 2563 “ส่งเสริมให้บุคลากร ได้ร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาร่วมกัน” Facebook Comments

Read More »
ประมวลภาพกิจกรรม
Halip Lablaes

กิจกรรม “Show & Share 5ส สร้างสุขทั่วทั้งองค์กร

ส่วนการเงินและบัญชี ร่วมกิจกรรม “Show & Share 5ส สร้างสุขทั่วทั้งองค์กร” ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 9 กันยายน 2563 Facebook Comments

Read More »
ประมวลภาพกิจกรรม
Halip Lablaes

คณะกรรมการกลาง 5 ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าตรวจพื้นที่

–  คณะกรรมการกลาง 5 ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าตรวจพื้นที่ ส่วนการเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 11/8/2563  Facebook Comments

Read More »
Facebook Comments